ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยธรรมรัตน์ ทั้งซอย
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซอยธรรมรัตน์ ทั้งซอย เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
25/08/2562 10:00
25/08/2562 15:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด