ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
1. บ้านหนองคัน ตำบลโนนรัง
2. บ้านหินตั้ง ตำบลโนนรัง
3. บริเวณร้านลาบ โนนที่ลี่ ตำบลโนนรัง
16/02/2564 08:00
16/02/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด