ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
1. ต.โนนตาล 1.1. บ.อีเม้ง 2. ต.หนองแก้ว 2.1 บ.ซ้ง 2.2 บ.หนองบอน 2.3 ไลน์เกษตร บ.หนองแก้ว
17/07/2565 09:00
17/07/2565 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด