ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านค้อ ตำบลหัวช้าง
???? แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ บ้านค้อ ตำบลหัวช้าง วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ตามแผนผัง เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
วัน อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลา 13.00-17.00 น.
1.บ้านค้อ ตำบลหัวช้าง
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ????
26/10/2564 13:00
26/10/2564 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ