ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 เขาขี้คราด ม.3 บ้านหัวรอ ม.3เขาสามสิบหาบ อบต.เขาสามสิบหาบ ม.7 เขากระอาง บ้านเขาพระ รร.เขาสามสิบหาบ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/02/2562 08:00
17/02/2562 17:00
กฟอ.ท่ามะกา
034-694100 , 065-6609067
นพพล ลำดวล
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟทำงานวันที่17กพ62