ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปั๊มน้ำมันบางจากสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด ถึง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
บริเวณที่ไฟดับ เลยปั๊มน้ำมันบางจากสหกรณ์นิคมพระร่วง จำกัด , ปั๊มน้ำมันทวีปบริการ,หจก.ปืน ภาษิต
ป้อมตำรวจแยกซอย 9 , โรงเลื่อยไม้วราภรณ์ ถึง สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย และจาก แยกซอย 9 ทางไปสุโขทัย
20/10/2563 08:00
20/10/2563 17:00
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ