ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านใหม่ห้วยส้ม (ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง) ม.9 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
ดับไฟเพื่อปรับปรุงขนาดหม้อแปลง แก้ปัญหาแรงดันตกและดพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กระแสไฟฟ้า
18/05/2565 08:30
18/05/2565 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0900563845
รุ่งเกียรติ ไชยโย