ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกบายพาสโรงเรียนสามัคคี2
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน
16/08/2565 08:30
16/08/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด