ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าป้ายมมส.ใหม่
กฟภ.มค. จะดำเนินการปักเสาพาดสาย สายส่งไฟฟ้าระบบ115 กิโลโวลท์ไปสถานีไฟฟ้ากันทรวิชัย ในวันเสาร์ที่ 27 ก.ค.2562 การดำเนินงานมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ซึ่งพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ตามวันเวลา และสถานที่ดังนี้.
วันเสาร์ที่ 27 ก.ค.2562 เวลา 09.00น.- 10.00น. และ 16.30 น. - 17.30 น.
1.ทางเข้า มมส.ดอนยม ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งสองฝั่ง
2.พื้นที่บริเวณวัดป่ากู่แก้ว ,ซอยข้างคอนโดอาจารย์ซ้าย-ขวา

วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น.- 16.30 น.
1.มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตขามเรียงทั้งหมด, รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
2.หมู่บ้านราชาวดี3 ,สามแยกฝั่งซ้ายทางเข้า มมส.ดอนยม
หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลากำหนด กฟภ.จะจ่ายไฟฟ้ามาตามปกติ
27/07/2562 09:00
27/07/2562 17:30
กฟจ.มหาสารคาม
043-971300 ห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและ0800093358นายวสันต์? สังวาลย์คำ.พชง.ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด