ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ วัดพระนอนขอนม่วง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดียิ่งขึ้น
09/06/2562 09:00
09/06/2562 17:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด