ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองหญ้าปล้อง (ไร่มัน)หมู่7 - ซอยบ้านไร่ตาไผ่ หมู่
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง-แรงต่ำ บริเวณตั้งแต่แยกทางเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง(ไร่มัน),ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน,ฟาร์มแกะดำ ถึง ซอยบ้านไร่ตาไผ่ หมู่4
09/03/2563 08:30
09/03/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด