ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองควาย ซ.2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดงจะดำเนินการตัดจ่ายหม้อแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านหนองควาย ซอย.2 หมู่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ใน วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ถึง 14.00น.
27/01/2564 09:00
27/01/2564 14:00
กฟอ.หางดง
053441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 27-01-21