ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ข้างปั๊มน้ำมันเอสโซ่ อ.เทิง
งานดับไฟติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง ข้างปั๊มน้ำมันเอสโซ่ อ.เทิง
23/04/2565 08:00
23/04/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด