ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 16 ตำบลดงคอน
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณแยกดงคอน ถึงทางเข้าวัดทุ่งกระถิน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและคนงาน จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 16 ตำบลดงคอน โดยจะดำเนินการใน วันที่ 28,29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ดังนั้นในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสรรคบุรี จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านให้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
28/10/2563 09:00
28/10/2563 17:00
กฟอ.สรรคบุรี
056-481456
ปริญญา ภู่เหล็ก
ลำดับดาวน์โหลด