ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกไฟแดงพนมทวนฝั่งขวาถึงศาลายายเก็บ
ทำการปักแทนเสาชำรุดขนาด14เมตรจำนวน2ต้น
18/06/2563 09:00
18/06/2563 16:00
กฟอ.พนมทวน
0979961635
ทนะ พานิช
ลำดับดาวน์โหลด