ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณบริเวณบ้านอ่าวโต๊ะขุน (หลังอนามัย) ม.2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประกาศดับไฟ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จึงมี ความจำเป็นจะต้องดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ดังต่อไปนี้ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. บริเวณบ้านอ่าวโต๊ะขุน (หลังอนามัย) ม.2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
PEA.Thalang cut off electricity for Low-Voltage distribution improvement On February 12th, 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm. In the area of Baan AoToKhun (behind Health Care), Moo 2, MaiKhao Sub-district, Thalang district, Phuket
12/02/2564 09:00
12/02/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0835509979
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร