ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนเอกชัย ถึง สี่แยกตำรวจ แนวถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เควี
30/05/2564 08:00
30/05/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด