ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โครงการเคหะชุมชนมหาชัย ต.นาดี
ปฏิบัติงานรื้อถอนเสาไฟฟ้า เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร
09/06/2564 08:00
09/06/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด