ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยเสียว
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสาแซมไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูงจำนวน 1 ต้น
16/09/2563 09:00
16/09/2563 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด