ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากทางวัดม่าหนิก - นางสาวสุกัญญา ปัญญาเลิศ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากทางวัดม่าหนิก - นางสาวสุกัญญา ปัญญาเลิศ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการเพิ่มทรัพย์ วิลล่า, บริษัท เหมืองแร่สิน - ประดิษฐ์ จำกัด, บริษัท แอนเท็ม เวคพาร์ค จำกัด, วัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก), นางทรรศมน เหลืองเอกทิน, หจก.สวนลิพอน, บริษัท เอ็นพี พี คอนกรีต จำกัด, การประปาส่วนภูมิภาค, บริษัท ออกัสท์ ไนนท์ จำกัด, บริษัทวิวแอดว้านเทค จำกัด (ในซอยวัดม่าหนิก), บริษัท อัลลายแอนซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด, นางสาวน้ำฝน กาญจนสายะ และนางสาวสุกัญญา ปัญญาเลิศ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at The entrance of Wat Manik - Ms. Sukanya Panyalert Moo 7 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Thursday, 05 May 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Permsap Village, Sin-Pradit Mining Co.,Ltd., Anthem Wake Park Co.,Ltd., Thepwanaram Temple (Wat MaNik), Mrs. Thatsamon Lueekthin, Suan Lipon Partnership, NPP Concrete Co.,Ltd., Provincial Waterworks Authority, August Nine Co.,Ltd., View Advance Tech Co.,Ltd. (in Soi Wat Manik), Alliance and Construction Co.,Ltd., Thai Cement (Thung Song) Co.,Ltd., Ms.Namfon Kanchanasaya and Ms.Sukanya Panyalert
05/05/2565 09:00
05/05/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร