ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ที่4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์(ตามแนวถนนศรีสมเด็จ)
ดับไฟปฏิบัติงานรื้อถอน-สับเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง
08/09/2564 08:30
08/09/2564 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด