ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) โดยมีพื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านนอร์ทเทิร์นทาวน์, หมู่บ้านนอร์ทเทิร์นทาวน์, หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 เควี บริเวณซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) โดยมีพื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านนอร์ทเทิร์นทาวน์, หมู่บ้านนอร์ทเทิร์นทาวน์, หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. ถึงเวลาประมาณ 15.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
21/02/2563 08:00
21/02/2563 15:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด