ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่ปฏิบัติงานดับกระแสไฟฟ้า พหลโยธิน 62 (ชื่นสิน 39) แยก 1-26 ซอยวิเชียร 3,4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22 kV ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปฏิบัติงาน พหลโยธิน 62 (ชื่นสิน 39) แยก 1-26 ซอยวิเชียร 3,4 ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
17.00 น.
24/09/2562 09:00
24/09/2562 17:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด