ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ สี่แยกไฟแดงหมู่บ้านกุลพันธ์วิลล์ ถึง สุดระบบจำหน่ายบริษัท BKหลังคาเหล็ก จำกัด ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย
27/10/2561 09:00
27/10/2561 16:00
กฟจ.เชียงราย
053-711399 , 053-711073
ศรายุทธ์ เภารัตน์
ลำดับดาวน์โหลด