ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตำบลเม็กดำ บ้านเม็กดำ บ้านสำโรง บ้านโคกจันทร์หอม บ้านเม็กน้อย บ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านเม็กน้อย โรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านเม็กดำ รพ.สต. บ้านเม็กดำ รพ.สต.สำโรง อ.พยัคฆภูมิพิสัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ จาก ปากทางเข้าหมู่บ้านเม็กดำ ถึงบ้านสำโรง ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดก็จะจ่ายไฟคืนตามปกติ
07/02/2561 09:00
07/02/2561 16:00
กฟอ.พยัคฆภูมิพิสัย
0873219679
สิทธิลักษณ์ เหล่าเราวัฒนกุล
ลำดับดาวน์โหลด