ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเชียงทองไทย , บ้านภูเขาแก้ว
ดับไฟระบบ 22 เควี เพื่อติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน
30/07/2564 09:00
30/07/2564 16:00
กฟอ.ป่าแดด
053723044,053721514
อนุวัฒน์ ยาวิลาศ
ลำดับดาวน์โหลด