ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ซอยท่าใหญ่ คลองชลประทาน ม.3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ซอยท่าใหญ่ คลองชลประทาน ม.3 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
01/03/2563 08:30
01/03/2563 15:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายจำรัส 085-1924319
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด