ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟย.แม่พริก
ดับไฟเพื่อสับเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบจำหน่าย ตั้งแต่ บ้านแม่พริกลุ่ม ถึงบ้านสันป่าสัก
29/04/2565 08:00
29/04/2565 17:00
กฟอ.แม่พริก
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด