ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
น้ำยมรีสอร์ท ถึง หจก.ยูเคแทรกเตอร์
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณ น้ำยมรีสอร์ท ถึง หจก.ยูเคแทรกเตอร์ จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 ไฟฟ้าจะดับทั้งวัน เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. บริเวณ โรงงานก้วงไถ่ฝั่งโรงงาน , บ้านป่ากุมเกาะ ซอย1-5 ม.5 , บ้านป่ากุมเกาะ ซอย1-5 ม.14 , คลองหกบาทถึง ฝั่งตรงข้ามปั๊มน้ำมันบางจากท่าชัย

อนึ่งหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา การไฟฟ้าฯ จะรีบจ่ายไฟให้โดยเร็วหากผู้ใช้ไฟจะดำเนินการใดๆในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯหรือเดินเครื่องจ่ายไฟขอได้โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าทราบก่อนล่วงหน้า

20/01/2565 08:30
20/01/2565 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100 ต่อ 15060 , 055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ