ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลนพรัตน์ ฝั่งตรงข้ามประมง ติดต่อสอบถาม 036-371424 และ 036-381109
ประกาศดับไฟ วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลนพรัตน์ ฝั่งตรงข้ามประมง
ติดต่อสอบถาม 036-371424 และ 036-381109
19/02/2563 08:00
19/02/2563 17:00
กฟอ.หนองแค
036-371424 , 036-381109
กรฑณัฐ กระแสสังข์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึก