ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเอ็นเอวิลล่า ข้างหอพักเลิศหิรัญ
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่บ้านเอ็นเอวิลล่า ข้างหอพักเลิศหิรัญ
และอาคารพาณิชย์เค้กศรีเมืองสาขาซอยสดใส ข้างม.บูรพา
21/10/2563 09:00
21/10/2563 13:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด