ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนวจี(ร.ร.เทศบาลสักงอย)-สามแยกสักงอย
ดับไฟปฎิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลง
10/05/2565 14:10
10/05/2565 15:10
กฟอ.หล่มสัก
0569112119
วุฒิกร พรมพักตร์
ลำดับดาวน์โหลด