ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าหมู่บ้านช้าง2
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณหน้าหมู่บ้านช้าง2 เพื่อดำเนินการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
18/03/2563 09:00
18/03/2563 11:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด