ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กลาง ซ.อดุลยาราม 2/1
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
10/12/2564 09:00
10/12/2564 16:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1กลาง ซ.อดุลยาราม 2/1