ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณประตูน้ำบ้านองครักษ์ - แยกบ้านใหม่ซอย ๓
การไฟฟ้าอ.บางปลาม้าจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยการปักเสาพาดสายแรงสูง และรื้อถอนเสาเก่าออกจากระบบจำหน่ายเดิม
27/03/2563 09:30
27/03/2563 16:30
กฟอ.บางปลาม้า
089-5363775
ประชุม พันธ์เรือง
ลำดับดาวน์โหลด