ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกไร่ป่าถึงบ้านทุ่งขุนชัย - เขาตะโปน ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
14/06/2564 08:30
14/06/2564 17:00
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ