ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นทางอำเภอพนามาอำเภอปทุมราชถึงบ้านสว่างใต้ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ปรับปรุงเปลี่ยนขนาดสานจากขนาด 50 ACSR เป็นขนาด 50 SAC
27/09/2560 09:00
27/09/2560 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด