ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาย่า อำเภอเขาค้อ
เพื่อดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงชำรุด
26/03/2563 10:00
26/03/2563 16:00
กฟอ.เขาค้อ
056-728144
ชัญญานุช กำแพงงาม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ