ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านธนดี ถึง ห้าแยกน้ำกระจาย (ถนนจากรร.นวมินทร์ฯมาห้าแยกน้ำกระจาย)
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.00 น. และ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.00 น. (ดับ 2 ช่วงเวลา)
30/07/2564 08:30
30/07/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074330139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผัง 1