ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสะพานข้ามคลอง โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้
บริเวณสะพานข้ามคลอง โรงแรมร้อยเอ็ดซิตี้
25/01/2563 08:00
25/01/2563 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังโดยสังเขบ