ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปักเสาพาดสายปากซอยบ้านดงบัง ถึง สุดระบบจำหน่าย หัวสุ่มซอย8
ปักเสาพาดสายปากซอยบ้านดงบัง ถึง สุดระบบจำหน่าย หัวสุ่มซอย8
08/06/2563 07:30
08/06/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด