ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลัง รพ.ภูกามยาว ถึง หน้าวัดอิงโค้ง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
14/05/2565 08:30
14/05/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
054449528
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด