ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกพละถึงบ้านอุราชฝั่งซ้่ายมือถนนเส้นสารคามโกสุมพิสัย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)จังหวัดมหาสารคาม จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเชื่อมโยงสายแรงสูงเข้ารับวงจรใหม่ เส้นบายพาสตลาดเกษตรหน้าศูนย์ฮอนด้ามหาสารคาม มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในเวลา 09.30 น ถึง 16.30 น. ซึ่งจะมีผลกระทบคือ หมู่บ้านวิคตอเรีย หมู่บ้านธาดา หมู่บ้านท่าสองคอนฝั่งซ้าย หมู่บ้านโนนแต้ หมู่บ้านมาลัยพร หมู่บ้านอุปราชฝั่งซ้าย และช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น.มีผลกระทบคือ ร้าน อารยะฟาร์ม ร้านวัชระวัสดุก่อสร้างบายพาส สถานีวิทยุ รด.มหาสารคาม คูโบต้ามหาสารคาม
ทั้งนี้หากมีผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลา หรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ 043-971300
หากดำเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคาม ขออภัยในความไม่สะดวก
26/12/2564 09:30
26/12/2564 16:30
กฟจ.มหาสารคาม
043971300 และ0894220037
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด