ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จประจวบคีรีขันธ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.หัวนา ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอิ่มจัง,ร้านคาเธ่ย์ ถึงปากซอยหัวนาซอย2 ต.หนองแก อ.หัวหิน จประจวบคีรีขันธ์
30/07/2563 09:00
30/07/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด