ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเชียงใหม่ฮอดฝั่งตะวันตก ตั้งแต่แยกรพ.สันป่าตอง-ร้านยงยุทธยางยนต์
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตองมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ถนนเชียงใหม่-ฮอด ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่สี่แยกโรงพยาบาลสันป่าตอง ถึง หน้าร้านขาย ดิน หิน ทราย บ้านหน่องแท่น ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าใน วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง เวลา 17.00น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
14/07/2564 08:30
14/07/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
053-311300
ธีระวิทย์ กันจนา
ลำดับดาวน์โหลด