ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสว่าง อ.โนนศิลา(กฟอ.บ้านไผ่)
ดับไฟสับเปลี่ยนหม้อแปลง(เพิ่มขนาด)
23/02/2564 09:00
23/02/2564 14:00
กฟอ.บ้านไผ่
043-274-157
ณัฐพงษ์ ดนตรีรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด