ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณวงแหวนรอบนอก ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้การจ่ายไฟในเขตพื้นที่ จังหวัดมุกดาหารมีความมั่นคงมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
31/01/2561 09:00
31/01/2561 17:00
กฟจ.มุกดาหาร
0926282300
ธีรวัฒน์ ยืนยง