ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าบ้านสองพี่น้อง ถึง ทิพย์วนาฟาร์ม และ บ้านหนองตาราช ต.สะเดา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
รื้อถอนลูกถ้วยพินไทพ์ จำนวน 174 ลูก
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ จำนวน 192 ลูก
09/05/2563 08:30
09/05/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
อนุสรณ์ สุขพลาพร
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ