ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมารามถึงบ้านนาบุก(ทั้งหมด) ตำบลบ้านแหวน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้นและตัดกิ่งไม้ที่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณตั้งแต่วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมารามถึงบ้านนาบุก(ทั้งหมด) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในศุกร์วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 16.00 น.
05/11/2564 09:00
05/11/2564 16:00
กฟอ.หางดง
053-441093
ปิยณัฐ วรรณประเวช