ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนเตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปฏิบัตนิงานดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ เพื่อสับเปลี่ยนสายแรงต่ำ
13/06/2562 09:00
13/06/2562 17:00
กฟจ.กาญจนบุรี
080-1101823
สายันธ์ ลำดวน
ลำดับดาวน์โหลด